Πολιτική Απορρήτου

H GLOBALSAT σέβεται απόλυτα την ιδιωτική σας σφαίρα και ότι εμπίπτει σε αυτήν και εκτιμούμε την σχέση που έχουμε μαζί σας. Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται σ’ αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και στις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει του εφαρμοστέου ελληνικού,  ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Η ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ εμπεριέχει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της, ώστε αυτοί να είναι προσιτοί, σαφείς και εύληπτοι από τον εκάστοτε  χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο χρήστης-πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται απόλυτα από εμάς. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν δεν συναινείτε, δεν μπορούμε να συλλέξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και συνεπώς δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα, ήτοι δεν θα μπορούμε να έχουμε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, να σας παράσχουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε και τέλος να σας εξυπηρετούμε και να εκτελούμε τις παραγγελίες σας.

Εάν επιθυμείτε να μην συλλέγουμε τέτοιες προσωπικές  πληροφορίες από εσάς παρακαλούμε να μην μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες.

Αναπροσαρμογές της Πολιτικής Απορρήτου
Η GLOBALSAT συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και επομένως θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία-ενότητα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στο σχετικό νόμο θα ενσωματώνεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, σύμφωνα πάντα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Συνεπώς, η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί και αναπροσαρμοσθεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών-επισκεπτών της. Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε δε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου τεκμαίρεται ότι οι επισκέπτες-χρήστες του ιστότοπου αποδέχονται κάθε υπάρχουσα και πιθανή μελλοντική αλλαγή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία έναρξης ισχύς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου στην αρχή αυτής της ενότητας. 

Συγκέντρωση πληροφοριών
Όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  δεν χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση των Πληροφοριών
Η ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες ως εξής : (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  . Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τραπεζικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης ή τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα προϊόντα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  , (iv) ειδικές προσφορές του http://eshop.thereds.gr.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  στέλνοντας το αίτημα σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας του παρόντος ιστότοπου.

Ασφάλεια και απόρρητο των συναλλαγών
Η ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr  δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η GLOBALSAT έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.  Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συνήθεις και καθιερωμένες συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα, ισχύουν αντιστοίχως και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή-μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος προς εμάς είναι εμπιστευτικές. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας, των ερωτημάτων σας, των παραγγελιών σας κλπ. Τα προσωπικά σας στοιχεία και οι συναλλαγές σας δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο με έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Συμμόρφωση με το νόμο
Μπορεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή τα κυβερνητικά αιτήματα. Επιπλέον, μπορεί να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε πληροφορία, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να προληφθεί σωματική βλάβη ή οικονομική ζημία ή κάτι σχετικό με υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Απορρήτου που εφαρμόζει η ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies (αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου), για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ιστότοπών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται σε αυτούς. Η εγκατάσταση των Cookies στον υπολογιστή σας μας παρέχει έναν εύκολο και εξυπηρετικό τρόπο, για να προσωποποιήσουμε ή να εμπλουτίσουμε την εμπειρία σας από τους ιστότοπούς μας και να κάνουμε την επόμενη επίσκεψή σας πιο απολαυστική. Δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, ενδέχεται ωστόσο να συνδέσουμε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα Cookie με προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς με άλλα μέσα (π.χ. γενική εγγραφή στον ιστότοπο).

Μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε τις ρυθμίσεις των Cookies σας (π.χ. για να σας ειδοποιούν όταν αποστέλλονται Cookies στον υπολογιστή σας). Αν προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που προϋποθέτουν εγγραφή ή συλλογή πληροφοριών.

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α    Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν    Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-Δήλωση Ιδιωτικότητας

Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για να είστε ενήμεροι, πριν επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και να κοινοποιήσετε προσωπικές σας πληροφορίες στην GLOBALSAT. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση του ιστότοπο http://eshop.thereds.gr  , τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους χρήσης του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Συνεπώς, επισκεπτόμενοι τις σελίδες αυτού του ιστότοπου και επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι είστε ενήμεροι και σύμφωνοι με τη συλλογή και επεξεργασία από μέρους μας έμμεσων προσωπικών πληροφοριών (cookies, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας και το πληροφοριακό σας σύστημα) με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνονται στην σχετική ενότητα «Πολιτική Απορρήτου-Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα ούτε να προβείτε σε παραγγελίες προϊόντων. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα μικρότερα των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν συλλέγουμε, εν γνώσει μας, προσωπικά δεδομένα από κανένα άτομο νεότερο των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν περιέλθει σε γνώση μας ότι ακουσίως λάβαμε προσωπικά δεδομένα από επισκέπτη κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών σε αυτόν τον ιστότοπο, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τα αρχεία μας. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και θα επιθυμούσατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ο παρών ιστότοπος μπορεί να σας ωφελήσει ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ζητήματα που σας απασχολούν για αυτόν, παρακαλούμε όπως ζητήσετε τη βοήθεια από ένα γονέα ή οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο ασκεί την γονική μέριμνα.

Σκοπός Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον μας τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας δώσατε  τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα  και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα, που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας,  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως αυτές ισχύουν σήμερα.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Η ιστοσελίδα  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα,  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την GLOBALSAT ή συνεργαζόμενους με αυτήν συμβαλλόμενους τρίτους, επιχειρήσεις και δικαιοπαρόχους, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας, και εν γένει της μεταξύ σας συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρονικό διάστημα μας  δώσατε  τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το  νόμο.

Δικαίωμα Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Αντίρρησης και Ανάκλησης Συγκατάθεσης
Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης - Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των συναλλαγών και προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 καθώς και  το δικαίωμα αναθεώρησης, μεταβολής και διαγραφής τους. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Στις παραπάνω περιπτώσεις (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής) πρέπει να αποστείλετε μήνυμα  στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία
Η GLOBALSAT έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα στον ιστότοπό της στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.